ADVANCED CONTROL

Forskning og Utvikling

Advanced Control er en av de grunnleggende partnerne til tidligfase venture teknologiselskapene ConRobotix, Elmaco & WindSpider.

 

Målet er å utvikle elektriske og kostnadseffektive produkter for en klimaresistent, lavutslipps og bærekraftig fremtid. Teknologien tar sikte på å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Elmaco

Utvikling av gravemaskin teknologi har gått fra mekaniske maskiner med wiretrekk for overføring av kraft og bevegelser, via hydrauliske kraftoverføringssystemer, frem til dagens maskiner som har integrerte systemer med hydraulikk og elektrohydrauliske styresystemer.

 

Dagens hydrauliske kraftoverføring har svært lav virkningsgrad og er derfor lite egnet til batteridrift.

Lav virkningsgrad i kraftoverføringen medfører store batterier og kostnader. I tillegg er dagens kraftoverføring ikke egnet for å tilbakeføre energi til batteriet ved senkning av last.

 

Elmaco as har utviklet et helt nytt energieffektivt kraftoverføringssystem med virkningsgrader på ca 90 % og som i tillegg kan tilbakeføre energi ved senkning av last. Systemet er tilrettelagt for bruk av hydrogen brenselcelle, slik at anleggsmaskinen ikke trenger å lades, men etterfylle hydrogen.

 

Elmaco energieffektiv kraftoverføring består av velkjente elektrodrives, kombinert med volumnøytrale sylindere, slik at kraftoverføring og hastighetsregulering foregår med elektronikk, uten bruk av ventiler, og med tilbakeføring av energi ved senkning av laster.

 

ConRobotix

Robotisering og automatisering er på vei inn i de fleste bransjer, men robotisering i bygg- og anleggsbransjen er foreløpig mindre utbredt i forhold til de andre bransjene. ConRobotix mener at ved å utvikle en løsning som kan tilpasses forskjellige arbeidsoppgaver med forskjellige dimensjoner/utforminger og med enkelt brukergrensesnitt, vil en raskt kunne øke graden av robotisering i denne store bransjen.

 

Roboten vil kunne utføre et bredt spekter av arbeidsoppgaver herunder arbeidsoppgaver som setter mennesket i fare. Roboten vil kalibrere sin posisjon både før og under arbeidet for å oppnå optimal gjennomføring. Dette gjøres gjennom at robotens mekaniske operasjon er koblet mot industrielt tilgjengelig og egenutviklet software og dessuten AI (“artificial intelligence”) for å gi robot mulighet til å lære av utførte arbeidsoppgaver. 

 

ConRobotix

WindSpider

WindSpider er en kranløsning for installasjon og vedlikehold av offshore vind turbiner. WindSpider bruker vindturbinens søyle som grunnlag for kranen. Den spesialdesignede WindSpider festes til kolonnen og beveger seg opp og ned på den. Ved hvert trinn oppover løfter WindSpider neste eller ønsket del av vindsøylen eller turbinen, inkludert rotorbladene, på plass. Når alt er ferdig, kryper det tilbake til startpunktet ved basen og løftes av.

 

 

 

WindSpider